Φιλοσοφία  Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης οφείλουν να εξυπηρετούν:
• την άνετη, ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των εργαζομένων
• την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών
Βασικοί Παράμετροι:
• σεβασμός στον άνθρωπο
• φιλικότητα στο περιβάλλον
• αειφόρος ανάπτυξη

Στόχοι
• Προβολή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας μέσω πρωτοποριακής βιωματικής εμπειρίας, χρήσης του εκθεσιακού χώρου
• Βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των προϊόντων της εταιρείας για τη διακίνηση και διαχείριση της πληροφορίας σε κάθε δραστηριότητα και επίπεδο διοίκησης της επιχείρησης, με τον αποδοτικότερο και ασφαλέστερο τρόπο.
• Ενημέρωση και παρακίνηση του κοινού για τη χρήση οικολογικών υλικών και για μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.

Έρευνα
• Συνεχής ενημέρωση για νέα οικολογικά υλικά δόμησης και διακόσμησης
• Έρευνα για τεχνικές δόμησης, τεχνοτροπίες και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
• Δημιουργία βιβλιοθήκης και ανταλλαγή γνώσεων μέσω διαδικτύου, με ανοιχτή συνεργασία πανεπιστημιακών ερευνητών και ενεργών πολιτών.

Μέσα
• Εκπόνηση μελετών σύμφωνα με τις αρχές της οικολογικής δόμησης και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής
• Χρήση πρωτοποριακών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
• Ορθολογική διαχείριση υδάτων (και ομβρίων)
• Διαχείριση απορριμμάτων (ανακύκλωση - κομποστοποίηση)
• Χρήση οικολογικών υλικών, δομικών και διακοσμητικών καθώς και προϊόντων που προκύπτουν από τη χρήση φυσικών πρώτων υλών ή ανακυκλωμένων υλικών με χρήση κατά κύριο λόγο φυσικών διεργασιών


Πρότυπο Έργο
Μελέτη και κατασκευή του πρότυπου συγκροτήματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΥΛΗ» στη λεωφόρο Ν. Πλαστήρα 70 στη Θεσσαλονίκη


Biomaterials  www.anatolikipili.gr

Επικοινωνία